EMLINES

Komplexný systém  pre verejnú dopravu – vybavovací systém, plán dopravy, dispečerské pracovisko,  informačný systém pre cestujúcich

emt-vstupte

EMCARD

Systém na báze bezkontaktných čipových kariet pre oblasť osobnej dopravy, školstva, knižníc a iné ...

emt-vstupte

EMTRUCK


Systémový balík pre riadenie vnútroštátnej a medzinárodnej kamiónovej dopravy

emt-vstupte


VÝROBA

Zabezpečenie výroby elektronických produktov a/alebo ich komponentov


emt-vstupte

Keď si predstavujeme budúcnosť, snívame o mobilite bez hraníc, o presných a dostupných informáciách a zároveň o väčšej bezpečnosti. Doba mobility vo všeobecnosti spôsobila obrovský rast objemu dopravy po celom svete. V oblasti dopravy spoločnosť EMTEST, a.s. ponúka komplexné riešenie, pokrývajúce celé spektrum hardwarového a softwarového vybavenia. V závislosti od rastúcich nárokov na dostupnosť a pohodlie cestovania sa neustále vyvíjajú nové produkty a systémy s prihliadnutím na ekológiu a návratnosť investícií. Systémové riešenia ponúkané spoločnosťou EMTEST zasahujú aj do iných oblastí ako sú napr. riešenia pre školy, identifikačné systémy...
 

iso27001

 

EMTEST, a.s. má zavedený systém manažérstva informačnej bezpečnosti s požiadavkami ISO/IEC 27001:2005

logo

EMTEST, a.s. má zavedený certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008.

ohas_iso

 

EMTEST, a.s. má zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s požiadavkami OHSAS 18001:2007

Novinky

Výstava UITP World Congress & Exhibition

EMTEST sa v máji 2013 zúčastnil medzinárodnej výstavy „UITP World Congress & Exhibition” v Ženeve.
Naša spoločnosť prezentovala produkty divízie EMLINES – vybavovací, dispečérsky a informačný systém.  Výstavu navštívilo  25 000 hostí zo 78 krajín celého sveta.
Účasť spoločnosti EMTEST na výstave organizovanej Medzinárodnou asociáciou verejnej dopravy je súčasťou stratégie rozvoja našich aktivít na medzinárodných trhoch.

 

Environmentálny  systém manažérstva

Naša spoločnosť EMTEST, a.s. zaviedla environmentálny  systém manažérstva  v decembri roku 2012 a po úspešnom certifikačnom audite certifikujúcou spoločnosťou VINCOTTE sme 17.12.2012 získali certifikát EN ISO 14001 : 2004 Environmental Management System. Environmentálu politiku spoločnosti nájdete na tomto odkaze.