EMLINES

Komplexný systém  pre verejnú dopravu – vybavovací systém, plán dopravy, dispečerské pracovisko,  informačný systém pre cestujúcich

emt-vstupte

EMCARD

Systém na báze bezkontaktných čipových kariet pre oblasť osobnej dopravy, školstva, knižníc a iné ...

emt-vstupte

EMTRUCK


Systémový balík pre riadenie vnútroštátnej a medzinárodnej kamiónovej dopravy

emt-vstupte


VÝROBA

Zabezpečenie výroby elektronických produktov a/alebo ich komponentov


emt-vstupte

Keď si predstavujeme budúcnosť, snívame o mobilite bez hraníc, o presných a dostupných informáciách a zároveň o väčšej bezpečnosti. Doba mobility vo všeobecnosti spôsobila obrovský rast objemu dopravy po celom svete. V oblasti dopravy spoločnosť EMTEST, a.s. ponúka komplexné riešenie, pokrývajúce celé spektrum hardwarového a softwarového vybavenia. V závislosti od rastúcich nárokov na dostupnosť a pohodlie cestovania sa neustále vyvíjajú nové produkty a systémy s prihliadnutím na ekológiu a návratnosť investícií. Systémové riešenia ponúkané spoločnosťou EMTEST zasahujú aj do iných oblastí ako sú napr. riešenia pre školy, identifikačné systémy...
 

iso27001

 

EMTEST, a.s. má zavedený systém manažérstva informačnej bezpečnosti s požiadavkami ISO/IEC 27001:2005

logo

EMTEST, a.s. má zavedený certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008.

ohas_iso

 

EMTEST, a.s. má zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s požiadavkami OHSAS 18001:2007

Novinky

Pozvánka na UITP 2015

Naša spoločnosť EMTEST, a. s. Vás srdečne pozýva na výstavu UITP Milan 2015 – Mobility &City Transport Exhibition, ktorá sa uskutoční v Milane, Taliansko 08.–10. Jún 2015.

Stretneme sa v hale 4, stánku č. 4P114

Veľtrh „Mobility and City Transport Exhibition“ patrí medzi najvýznamnejšie európske udalosti v oblasti verejnej dopravy, jeho súčasťou je aj konferencia UITP.

Tešíme sa na Vás!

Pre viac informácií navštívte stránku http://www.uitpmilan2015.org/